Beteende

Många djur uppvisar beteenden som tämligen lätt kan schematiseras och förutsägas (s.k. stereotypa beteenden). Sådana beteenden kan enklast beskrivas som reaktioner eller svar på givna stimuli från antingen individer av samma art eller från andra djur eller föremål i omgivningen. Däggdjuren, med sin väl utvecklade hjärna, har ofta ett rikt schema av beteenden som svar på olika stimuli medan andra är resultatet av inlärning, dels under uppväxttiden genom härmning av föräldrarnas beteenden och dels under vuxenlivet då djuret av erfarenhet så småningom reagerar funktionellt på olika stimuli. När ett djur klarar av ett problem genom logisk tankeprocess, som jämför en ihågkommen tidigare upplevd situation med den aktuella, brukar man tala om intelligens.

Kommentarer

däggdjur är oxå ofta lätta att oppfostra

Lägg till ny kommentar