Yttre strukturer

De yttre strukturerna, som omfattar huden och härledningen (derivat) från denna såsom hår, klor, horn, hovar, körtlar m.m., utgör kontaktzonen mellan organismen och dess omgivning och är därför starkt präglade av djurets livssätt och miljö. Man bör också komma ihåg att hela det centrala nervsystemet har sitt ursprung i hudlagret genom bildandet av ryggmärgssträngen ur det dorsala ektodermet. I de inledande avsnitten har vi räknat upp några av de viktigaste, utmärkande karaktärerna hos däggdjuren liksom de mest betydelsefulla särdragen i deras skelettuppbyggnad och de allmänna morfologiska dragen i relation till deras rörelsesätt. Det är nu dags att mera i detalj undersöka några av de utmärkande särdragen och vi finner då att det faktiskt är bland hudderivaten, som dessa uppträder (t.ex. hår och mjölkkörtlar).

Lägg till ny kommentar