Naglar och klor

Naglar och klor är andra speciella strukturer som utvecklats från huden, i första hand för att skydda de känsliga topparna på tår och fingrar. Naglarna finns i mer eller mindre utvecklade former hos alla däggdjur utom hos valar, sjökor och vissa uttrar. Naglar bildas av ett mycket tjockt, keratinbemängt lager av döda celler och tillväxer från den rikt blodkärlsförsedda nagelfalsen. Klon är den mest primitiva typen av nagel, och den kan variera starkt i utseende. Den enklaste typen av naglar finner man hos människan och aporna medan en av de mera avancerade formerna är hoven hos hovdjuren.

Lägg till ny kommentar