Däggdjurens utveckling

Däggdjuren utvecklades från en grupp av primitiva reptiler för omkring 200 miljoner år sedan, dvs. under trias. Likheterna med reptilerna var uppenbara i början. En viktig förändring som växte fram efter hand var övergången från de odifferentierade, piggliknande reptiltänderna till mer komplicerade tänder, med olika utseende alltefter funktionen. En annan viktig förändring var förlängningen av benen, som ledde fram till att kroppen kom upp från marken och hela tyngden kom att vila på benen. Under jura, för omkring 150 miljoner år sedan fanns det "färdiga" däggdjur. Fossil visar att de var av storlek från en mus upp till en katt. De flesta av dessa former försvann, sannolikt till följd av hård konkurrens från de mycket framgångsrika dinosaurierna. Under krita (135 - 65 miljoner års sedan) förde således däggdjuren en tynande tillvaro. En uppsplittring hade dock redan skett i tre linjer, som lett vidare fram till de grupper som vi i dag känner som kloakdjur, pungdjur och placentaldäggdjur.

I slutet av krita, dvs. för cirka 70 miljoner år sedan inträffade en av de mer dramatiska förändringarna på jorden. Dinosaurierna började försvinna och i stället började en explosionsartad utveckling bland däggdjuren. Gamla, redan existerande grupper av däggdjur, t.ex. insektsätare och primater ökade i antal, och nya grupper, t.ex. hovdjuren blommade upp.

Orsakerna bakom den stora förändringen i slutet av krita är föremål för intensiv debatt, och många teorier om vad som hände på jorden vid den tiden har tagits fram. En förklaring till kraschen kan enligt många forskare vara, att de kallblodiga dinosaurierna inte lyckades anpassa sig till en hastig förändring i klimatet. Observera att perspektivet några miljoner år är hastigt i dessa diskussioner!

Kommentarer

jattebrå

Ja

*Jättebra

Lägg till ny kommentar