Indelning

Hur djuren indelas i grupper och som anses ha ett gemensamt ursprung (dvs. vara nära släkt) och hur dessa grupper (släkten, familjer osv.) sedan förs samman till högre enheter i släktträdet är långtifrån självklart. Åsikterna om djurens släktskap går isär mellan forskarna. Till och med på artnivå är problemen uppenbara, och att säkert säga om två grupper av djur tillhör samma eller olika arter kan beklagligtvis inte alltid bestämmas helt objektivt. Även om det finns kriterier för vad som skall gälla för en art, torde trots allt den enda fungerande definitionen av en art vara, att det är vad en erfaren expert på området anser vara en art! Denna osäkerhet när det gäller artavgränsningar gör, att man måste ta alla uppgifter om antal arter i en grupp med reservation. Ibland kan det se löjeväckande ut med en angivelse som "cirka 23 arter". Det är dock nödvändigt, eftersom det i exemplet råder osäkerhet, inte om det är 20 eller 30 arter i gruppen, utan om det är 22 eller 24, eller kanske plus minus ytterligare någon art.

Lägg till ny kommentar